Zahvala in zaključek

Današnja epizoda je zadnja v sklopu projekta Radia Kričač. Pripravil jo je Andrej Pengov, mi pa upamo, da ste minulih tednih kaj novega izvedeli in da vam je bilo v naši družbi lepo.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.