Zoran Janković

Ljubljana je bila prva med prestolnicami nekdanjih jugoslovanskih republik, ki je dobila nazim Mesto heroj. Dobila ga je predvsem zaradi bodeče žice, s katero jo je obdal italijanski okupator, da bi preprečil stik med močno organizacijo OF v mestu in partizanskimi enotami v zaledju. Danes po trasi žice poteka Pot spominov in tovarištva. Z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem smo se pogovarjali o tem, kako mesto skrbi za zgodovinsko izročilo in hkrati gleda v prihodnost.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.