A propos… Kultura in gospodarstvo: 65. Festival Ljubljana je investicijska priložnost za podjetja

Darko Brlek, direktor in umetniški vodja FL: Sponzorstvo prireditev Festivala Ljubljana je prevladujoča oblika sodelovanja s slovenskimi gospodarskimi družbami in da to ni stran vržen denar se zavedajo najboljša podjetja. Ta oblika sodelovanja je dobro uveljavljena in ob znatnem delu javnih, v našem primeru sredstev Mestne občine Ljubljana, bi si želeli, da bi to bilo tako tudi v prihodnje. Mag. David Kastelic, predsednik uprave Zavarovalnica SAVA: Biti glavni pokrovitelj tako imenitnega dogodka kot je Festival Ljubljana je čast in sreča obenem... Z našega zornega kota ni to zgolj priložnost za reklamo in promocijo; za nas je to investicija v kulturo in umetnost!

Spoštovani! To je oddaja A propos – Kultura in gospodarstvo, v kateri govorimo o povezanosti in odvisnosti kulturnih in umetniških ustanov, organizacij, ansamblov ali posamznikov od gospodarstva in zanimanju gospodarskih subjektov za kulturo in umetnost; Tudi ta oddaja je del uredniškega projekta Radia KAOS, s katerim smo uspešno kanddidirali za sredstva iz javnega medijskega razpisa Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

V 26 letih samostojnosti Republike Slovenije se je to razmerje med podjetji, njihovimi vodstvi, lastniki in kulturnimi ustvarjalci ter institucijami spremnijalo na zelo različne načine; Če je naša podmena, da so te spremembe prehajale iz boljših in dobrih obdobij v vse manj ugodne, bo to, čeprav v nekem povsem specifičnem okviru, obveljalo tudi v primeru, ki ga obravnavamo v tej oddaji. Žal se bo, vsaj za zdaj, pokazalo, da se o nekaterih konkretnih številkah, predvsem tistih, ki sodijo v sponzorski del proračuna FL, ne bomo pogovarjali, čeprav gre za javno ustanovo, ki je dolžna razkriti vse vire financiranja in bi to moral biti javnosti dostopen podatek; Pojasnilo, prvega sogovornika, da ne bo razkril zneska, ki ga v podporo 65-i sezoni FL namenja zavarovalna družba, ki jo vodi naš drugi sogovornik, ki to pravzaprav niti ni (bil), smo vzeli na znanje in o tem (posredno) spraševali tudi drugega potencialnega sogovornika. Tam so se odgovoru izmaknili; Za zdaj bi mogli reči, da iz razumljivih poslovnih razlogov. No, do tja še pridemo, čeprav bi višina sponzorskega zneska bila tako ali tako zgolj ilustrativna podkrepitev vsebine oddaje. In končno – do konca letošnjega repertoarja poletnih prireditev Festivala Ljubljana sta še cela dva meseca, saj je otvoritvena predstava letošnje sezone napovedana prav za nocoj. Gotovo vas je že doseglo katero od oglasnih sporočil, s katerimi vabijo na koncert, ki bo tokrat scenski spektakel s kantato za simfonični orkester, zbor in pevske soliste Carmina Burana gledališke skupine La Fura dels Baus iz Barcelone ter mogočnega vokalno-inštrumentalnega korpusa iz vse Slovenije – združenih zborov Slovenije in Orkestra Slovenske filharmonije pod dirigentskim vodenjem Josepa Vicenta in v režiji Carlusa Padrisse.

Naš prvi sogovornik je Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana. Pogovor z njim smo posneli na promocijskem potovanju, ki ga za prijatelje in tako ali drugače sodelujoče s FL pripravijo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami. Letos nas je železna cesta vodila v Štanjel in v bližnji Kobdilj na – leta 1944 uničeno in po več kot 70 letih obnovljeno ter še vedno obnavljano vinogradniško posestvo, za katerega zdaj v okviru Zavoda Fabiani skrbita Blanka in Andrej Malgaj, znani podjetnik z mrežo avtomobilskih servisov in zastopnik avtomobilske znamke Renault. To je bilo nekdaj domovanje arhitekta Maksa Fabijanija, ki je bil v času, ko so bili ti kraji italijanski in so tam gospodarili Ducejevi črnosrajčniki, tam župan. Pogovor z g. Brlekom smo posneli na vlaku, tja grede.

V pogovoru z Darkom Brlekom se je izkazalo, da bo najboljši izbor za sogovornika »na drugi strani« treba poiskati med večjimi sponzorji in Zavarovalnica Sava, ki je glavni sponzor FL, se je na prvi mah zdel povsem pravi izbor. Letos so iz več zavarovalnic oblikovali eno največjih tovrstnih družb pri nas. Po prvih sijajnih odzivih – že na dan, ko smo s FL obiskali Štanjel in ko smo pravzaprav pričakovali mag. Kastelica med gosti, se je potem napovedovanje, odpovedovanje in usklajevanje terminov za snemanje zavleklo dlje kot mesec dni. Menili smo, da je predsednik uprave največjega sponzorja FL vsekakor pravi sogovornik o vsebinah, ki nas prevsem zanimajo. A izšlo se je tako, da smo zaradi stiske s časom, otvoritvev letošnjega FL se je namreč bližala z bliskovitio naglico, konec prejšnjega tedna pristali, da nam na naša vprašanja odgovorijo v pisni obliki. Naš sogovornik pri neuspešnem usklajevanju terminov in pri posredovanju odgovorov na naša vprašanja, je bil g. Gregor Lednik, ki v ZS skrbi za odnose z javnostmi. Njegove odgovore v nadaljevanju posredujemo bodisi v izvirni obliki bodisi v povzetku. V glavnem brez komentarja. Da pa v tej oddaji vendarle ne bomo povsem brez nastopa g. Kastelica, so poskrbali naši tehniki, ki so v majskem arhivu našli naš posnetek z novinarske konference na ljubljanskem Magistratu, kjer so predstavili program letošnjih prireditev in glavne sponzorje FL. Z nekaterimi od njih smo se v tem našem projektu že srečali, z drugimi se še bomo v povezavah z drugimi kolektivi ali posamezniki s področja kulture in umetnosti.

V želji, da bi predsedniku uprave Zavarovalnice Sava in njihovemu »PR oddelku« olajšali napore in čas, ki naj bi ga porabil za sodelovanje v tej oddaji, smo mu pred približno mesecem dni poslali šest iztočnic za pogovor. Potem, ko je konec prejšnjega tedna padla v vodo menda zadnja možnost za snemanje, smo, kot rečeno, te iztočnice preoblikovali v vprašanja, na katera smo v nekaj urah dobili tudi odgovore.

Na naši uvodni vprašanji – kakšni so prvi učinki v Sloveniji doslej v taki obliki in obsegu še ne izvedenega združevanja ter kakšne so glavne prednosti nove zavarovalnice na zavarovalniškem trgu, so nam odgovorili, da je združitev zavarovalnic – novomeške Tilije in mariborske ZM ter dveh hrvaških Velebitov – izjemen uspeh, saj se počutijo že kot prava mala zavrovalniška multinacionalka… Na vseh področjih – tako v geografskem smislu pokrivanja večjega trga kot tudi na področjih sponzorstva in podpiranja lokalnega okolja. Poglavitne prednosti pa da so v večji prodajni in servisni mreži, ki je prisotna praktično v vsaki Slovenski vasi ter v tem, da so zavarovance postavili v središče njihovega poslovanja. Na podvprašanje, kateri je njihov najboljši ali morda glavni produkt, niso ekplicitno odgovorili.

Zanimalo nas je tudi, kateri so najpomembnejši razlogi, da se je Zavarovalnica Sava kot glavni sponzor odločila podpreti 65. Festival Ljubljana, so podčrtali, da na sponzorstva ne gledajo kot na strošek, temveč kot na investicijo, o čemer smo že govorili in kar je tudi v našem posnetku z novinarske konference ob predstavitvi letošnjega programa FL glavni poudarek kratkega nastopa predsednika njihove uprave. Zavedajo se, še zapišejo, da je treba ljudem ponuditi vrhunske kulturne in športne dogodke, če naj bi bila družba, v kateri delujejo zdrava in uspešna.
Bolj za šalo kot zares dodajamo, da se včasih res zgodi, da mora občinstvo na prireditvah FL preskusiti tudi svoje fizične, se pravi športne sposobnosti, telesno kondicijo, ko jim z mrazom, vetrom ali nevihto ponagaja vreme.

V zvezi z našim vprašanjem o poslovnih učinikih te in tovrstnih investicij v kulturo oz. vsaj pričakovanjih in če morda kot posledico pričakujejo več zavarovanj in katerih predvsem, so odgovorili, da je bila nova blagovna znamka lansirana šele pred približno osmimi meseci, in da gre pri podporah temu in tovrstnim projektom predvsem za gradnjo ugleda blagovne znamke, ki jo ljudje prepoznavajo kot blagovno znamko vredno zaupanja. To je, poudarjajo, tek na dolge proge, zato so rezultati takšnih podpor vidni šele čez nekaj časa in ko učinkujejo, ti učinki trajajo dolgo.

Namesto podatka o obsegu sredstev za Festival Ljubljana in za kulturo in umetnost nasploh, so nam odgovorili, da “konkretnih podatkov o zneskih podpore posameznim projektom žal ne morejo razkriti”. O zneskih smo potem po svojih kanalih sicer neuradno pridobili nekaj informacij, ki jih pa še preverjamo; sicer pa bodo to podatki, ki, vsaj kar zadeva javno ustanovo Festival Ljubljana, sodijo med informacije javnega značaja in morajo biti zajeti v Letnem poročilu in drugih javno dostopnih aktih FL.

Naše sklepno vprašanje o morebitni preureditvi obstoječih oblik sponzorstva (ali ciljanega oglaševanja ali morda donatorstva) v stimulativno, z javnimi sredstvi podprte načine nastajanja skupnega umetniškega, ustvarjalnega projekta, ki bi podjetju oz. gospodarski družbi služil kot promocija njegovih produktov, umetniškemu kolektivu ali umetniku posamezniku pa omogočil, da je njegovo delo razumljeno in uveljavljeno kot produkt in ne kot strošek, so odgovorili, da, navajam, »Že z našo filozofijo podpore posameznim kulturnim dogodkom, na katere ne gledamo kot strošek temveč kot investicijo v prepoznavnost blagovne znamke oziroma produkta, stopamo po tej poti. Zavedamo se namreč, da je potrebno v kulturo in projekte vlagati sredstva, na drugi strani pa umetnikom pustiti svobodo ustvarjanja, s čimer z dobro predstavo in umetniškimi dogodki pride tudi pozitivna percepcija blagovne znamke oziroma produkta.« Sliši se pošteno in obetavno. Morda celo bolj kot odgovor Darka Brleka na podobno vprašanje. Gospod Brlek je bil, če smo ga, v rahlo enigmatičnem odgovoru v intervjuju, objavljenem v prvem delu oddaje, dobro razumeli, kar zadovoljen z obstoječim načinom sponzoriranja in seveda – z ustrezno količino javnih sredstev – v tem primeru gre seveda za denar Mestne občine Ljubljana.

Oddajo Radia KAOS A propos… Kultura in gospodarstvo, ki je zasnovana kot naš glavni projekt v tem letu in za katerega smo uspeli na javnem medijskem razpisu pridobiti tudi podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, smo pripravili Urška in Aljaž Pengov Bitenc ter glavni avtor in povezovalec oddaje Andrej Pengov. Kot sogovornik je sodeloval Drako Brlek, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana, s pisnimi odgovori na naša vprašanja v gospodarskem delu oddaje pa gospod Gregor Lednik iz Zavarovalnice Sava, v posnetku z novinarske konference pa tudi predsednik njene uprave mag. David Kastelic. Hvala za vašo pozornost in na svidenje do prihodnjič.

A propos… Kultura in gospodarstvo: 65. Festival Ljubljana je investicijska priložnost za podjetja A propos… Kultura in gospodarstvo: 65. Festival Ljubljana je investicijska priložnost za podjetja A propos… Kultura in gospodarstvo: 65. Festival Ljubljana je investicijska priložnost za podjetja A propos… Kultura in gospodarstvo: 65. Festival Ljubljana je investicijska priložnost za podjetja A propos… Kultura in gospodarstvo: 65. Festival Ljubljana je investicijska priložnost za podjetja

Oznake:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *