A propos, kultura; kaj pa Umetnost? Ljubljana in Lendava v tekmi za EPK 2025

Mag. Anton Balažek, župan Lendave: Z EPK 2025 pričakujemo več socialnega kapitala; to mora biti tudi gospodarski projekt in tudi kulturni projekt, predvsem pa moramo upoštevati sedanji socialni primanjkljaj tako, da bo ta projekt nastal iz ljudi in za ljudi. Mag. Mateja Demšič, načelnica oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana: Nočemo kandidirati zato, da dobimo naslov. Ljubljana ima izkušnjo s Svetovno prestolnico knjige. Smo rekli, da se lotimo tega, ampak nekaj nam more ostat. In to je naš princip, ne, ne bomo kandidirali za naziv. Naziv lahko dobimo ali pa ne. Pot je dolga in Lendava ni edino veliko mesto, ki bo tudi kandidiralo. Obeta se še Nova Gorica, kakor slišimo. Gre za to, da proces priprave kandidature pomeni opolnomočenje tudi kvalitetne kulturne ponudbe in umetniškega ustvarjanja v mestu.

Oddaja A propos, kultura; Kaj pa Umetnost?, ki jo pripravljamo tudi s pomočjo javnih sredstev iz medijskega razpisa, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, je tokrat namenjena pogovoru o dveh slovenskih kandidatih za EPK 2025. Med doslej javno napovedanima kandidaturama in eni, o kateri se tudi govori, se omenjata predvsem Ljubljana in Lendava ter zelo plaho še Nova Gorica.

Predstavnica mesta Reka bo predstavila tudi njihovo izkušnjo s kandidaturo, ki jim jo je EU potrdila letos spomladi, pri čemer so jim pomagale tudi slovenske izkušnje in očitno se bodo na naše poznavalce te materije in ustvarjalne moči v nekdaj pobrateni Ljubljani oprli tudi pri njeni izvedbi. Predstavljamo torej nekaj vsebin s temeljito pripravljene preliminarne projektne konference konec avgusta v Lendavi, poglede na lendavsko kandidaturo in sploh na slovensko kandidiranje za EPK. Govorili smo z »e-pe-ka-jevsko« že preskušenim Mitjo Čandrom, ki je programsko vodil EPK Maribor leta 2012, o stanju priprav in pogledih na kandidaturo Ljubljane, ki jih je prispevala načelnica oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana mag. Mateja Demšič ter o izkušnjah že omenjenega hrvaškega mesta Reka, kjer se pospešeno pripravljajo na izvedbo EPK 2020. Z našo zadnjo sogovornico gospo Ireno Kregar Šegota, ki je uspešno vodila priprave na reško kandidaturo in ki jo bo na mestu direktorice z Novim letom zamenjala sredi oktobra na javnem razpisu izbrana nova direktorica družbe Rijeka 2020 d.o.o. Emina Višnić, smo se pogovarjali kar ob robu lendavske projektne konference. Na Reki so se namreč že zelo zgodaj, še v času priprav na kandidaturo, odločili, da bodo vse aktivnosti za na EPK 2020 potekale v okviru omenjene družbe, ki sta jo ustanovila mesto Reka in Primorsko-Goranska županija.

O poteku lendavske projektne konference za kandidaturo EPK smo podrobneje poročali že v prispevku konec avgusta. Ob izbrani zasedbi strokovnjakov, potencialnih sooblikovalcev programov lendavske kandidature za EPK, ljudeh s takšnimi in podobnimi izkušnjami iz sosednjih (mejnih) držav in drugih pomembnih gostih sta se je udeležila tudi dva ministra – za kulturo ter za Slovence v zamejstvu in po svetu – Anton Peršak in Gorazd Žmavc. Za uvod v to oddajo pa smo pripravili skrajšani povzetek pogovora s tamkajšnjim županom mag. Antonom Balažekom. Mimogrede – v Lendavi bodo od konca tega tedna in vse prihodnje dni do zadnjega oktobrskega petka z vrsto prireditev obeleževala 20. praznik občine. Pogovor z lendavskim županom je namreč intoniral celotno oddajo in naše pogovore z vsemi drugimi sodelujočimi v njej.
Mitja Čander, po izobrazbi diplomirani literarni komparativist, po poklicu pa publicist, knjižni urednik, dramatik, pisatelj, esejist, scenarist vrste dokumentarnih filmov, vodja mnogih projektov v okviru Beletrine je od prevzema funkcije programskega vodje EPK 2012 Maribor po zaključenem projektu tudi svetovalec za kandidacijske in izvedbene projekte za EPK v različnih državah. Da so se v Lendavi odločili nagovoriti ga za sodelovanje na njihovi projektni EPK konferenci, se zdi premišljena in koristna odločitev. Odločitev, da ga povabimo v to oddajo ni bila posebej zahtevna (če izvzamemo nekaj časovne stiske), je bila pa vsekakor prava.

Vabilo mag. Mateji Demšič, načelnici oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana za sodelovanje v tej oddaji je bil vsekakor nujni pogoj, da bi zvedeli kaj več, pravzaprav vsa ta hip relevantna in najpomembnejša dejstva in argumente za odločitev Ljubljane, da kandidira za naziv EPK 2025. Potem, ko je bilo znano, da je znova Slovenija na vrsti za naziv EPK, je Ljubljana prva javno napovedala svojo kandidaturo. Tako smo zvedeli nekaj več o formalnih in vsebinskih vidikih kandidature Ljubljane za ta naziv v letu 2025, skušali pridobiti vsaj prvo oceno o možnih konkurentih, med katerimi se je po ljubljanski objavi namere, da kandidira, doslej, kot že omenjeno, izpostavila le Lendava; spraševali pa smo tudi o morebitnem povezovanju vsebin tudi z drugimi mesti in možnostih za skupni nastop. Pogovor z mag. Demšič smo zaradi tehničnih težav z zvokom, prepisali in zvečine znova prebrali v studiu..
Za konec oddaje pa smo pripravili še pogovor z gospo Ireno Kregar Šegota iz Oddelka mestne uprave za kulturo na Reki, ki kot direktorica vodi gospodarsko družbo Rijeka 2020 in ki ji je bila zaupana kandidatura za naziv EPK. Vlada Republike Hrvaške je 23. junija letos sprejela sklep, s katerim sprejema Sporočilo Poverjeništva neodvisnih strokovnjakov o izbiri za Evropsko prestolnico kulture. Mesto Reka je s tem sklepom tudi uradno pridobilo naziv EPK 2020.

V oddaji so sodelovali župan Lendave mag. Anton Balažek, publicist in urednik Mitja Čander, načelnica oddelka za kulturo v Mestni občini Ljubljana mag. Mateja Demšič in direktorica družbe Rijeka 2020 Irena Kregar Šegota.

Oddaja je nastala s pomočjo javnih sredstev, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije s tako imenovanim medijskim razpisom, pripravili in realizirali pa smo jo Urška in Aljaž Pengov Bitenc in Andrej Pengov. Prihodnji teden bomo govorili o Tesli. O Nikoli Tesli in glasbi o Tesli. Glasbi in zvokih, posvečenih temu velikemu umu, izumitelju, ki je znanost pripeljal na raven kulturnega in krepko čez njegov rob. Do umetnosti.

A propos, kultura; kaj pa Umetnost? Ljubljana in Lendava v tekmi za EPK 2025 A propos, kultura; kaj pa Umetnost? Ljubljana in Lendava v tekmi za EPK 2025 A propos, kultura; kaj pa Umetnost? Ljubljana in Lendava v tekmi za EPK 2025 A propos, kultura; kaj pa Umetnost? Ljubljana in Lendava v tekmi za EPK 2025 A propos, kultura; kaj pa Umetnost? Ljubljana in Lendava v tekmi za EPK 2025

Oznake:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *