A propos, Umetnost: O kitajskih vplivih na evropsko umetnost

Dr. Nataša Vampelj Suhadolnik o zgodbi, ki jo je (baje) začel Marco Polo

Ko govorimo o odnosu med Evropo in Kitajsko, je – vsaj v zadnjih 150 letih – miselni tok bolj kot ne enosmeren. Od kolonialnih vpadov, opijskih vojn, vstaj, modernizacije in kar je še tega, Evropa je Kitajsko hočeš-nočeš zaznamovala. Celo usodno zazamovala. Nenazadnje je bil v devetnajstem stoletju glavni astronom kitajsketa cesarja Kranjec Ferdinand Avgust Hallerstein. A enosmernost v odnosu je varljiva. Ko je mladi Benečan Marco Polo v štirinajstem stoletju prišel s štiriindvajsetletnega potovanja po deželah Kataja, je Evropa dobila prvi podrobnejši zapis o ljudeh in cesarstvih daljnega vzhoda. S tem pa tudi prve vplive kitajske na evropsko umetnost.

In prav to je bila tema predavanja profesorice dr. Nataše Vampelj Suhadolnik, ki je pred dobrim tednom v okviru konference Kitajska – Slovenija na IEDC poslovni šoli Bled predstavila svoje ugotovitve o vplivu Kitajske na umetnost Evrope. Dr. Vampelj Suhadolnik je bila gostja današnje oddaje A propos, Umetnost, z njo se je pogovarjal Andrej Pengov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *