LDS za spremembo odloka o globah, Janković proti

O predlogu na seji mestnega sveta 1. marca

Svetniška skupina Liberalne demokracije Slovenije je tudi uradno v proceduro v mestnem svetu vložila predlog spremembe odloka o cestno-prometni ureditvi. Veljavni odlok med drugim prepoveduje parkiranje na bankini, na površini za kolesarje, na avtobusni postaji, v parku in na drugih javnih površinah ter za kršitev predpisuje globo v višini 200 evrov, je po mnenju ljubljanske LDS nezakonit, saj posega na področje, ki ga že ureja zakon o varnosti v cestnem prometu.

Zato je svetnik Jožef Kunič 29. januarja vložil predlog spremembe odloka s predlogom za hitri postopek, ki naj domnenvo nezakonito stanje odpravi. Župan Zoran Janković predlogu nasprotuje in poudarja, da so svetniki LDS podprli veljavni odlok. Svetniška skupina LDS se je na navedbe župana že odzvala. V izjavi za javnost so zapisali, da so se svetniki LDS z veljavnim odlokom v veliki meri strinjali. Eden od treh mestnih svetnikov je zato odlok s svojim glasom podprl, dva pa ga nista. Vsi trije mestni svetniki stranke pa menijo, da je potrebno rešiti po nihovem protipravno situacijo. Predlog sprememb odloka bo sicer na dnevnem redu seje mestnega sveta 1. marca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *