Kazni za parkiranje na bankinah znižane

Potrdili tudi razpis za mestni wi-fi

Ljubljanski mestni svetniki so na včerajšnji seji sprejeli nov, popravljen odlok o cestnoprometni ureditvi, ki odpravlja sporne kazni za parkiranje na bankinah. Te bodo skladno z zahtevo ministrstva po novem znašale 80 oziroma 40 evrov, tako, kot določa zakon. Ostale globe ostajajo nespremenjene. Prvotni odlok so spodbijali predvsem v ljubljanski LDS, kjer so prepričani, da je novi odlok sicer skladen z zakonom, ne pa tudi s s sistemom kaznovanja

Če smo pri točko o cestno-prometnem odloku živahno razpravo pričakovali, pa se je ta nenapovedano razvila tudi pri točki o razpisu za javno-zasebno partnerstvo za izgradnjo mestnega brezžičnega omrežja. Mestni svet je sklenil, da župana pooblasti za sklenitev partnerstva, ki bo občanom omogočalo omejen brezplačni brezžičen dostop do interneta. Vendar se z obliko partnerstva niso strinjali vsi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *