Projekt Aqua za kvalitetno staranje v domačem okolju

Zavod za oskrbo na domu pridobil sredstva Norveškega mehanizma

Danes so na Magistratu podpisali partnerski sporazum o izvajanju projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju. Dolgoročna idejna zasnova projekta AQUA, katerega nosilec je Zavod za oskrbo na domu je sprememba prakse pri oskrbi na domu. Projekt bo poudaril pomen izobraževalno svetovalnega dela s starejšimi in neposrednega izvajanja storitev.

Projekt povezuje mnoge nevladne, javne in akademske akterje, financiran pa je v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 in bo trajal do 30. aprila prihodnje leto.

Leave a Reply

Your email address will not be published.