SDS: Vprašljiva legitimnost zadnje seje mestnega sveta

Logar: poročilo o Stožicah nasprotuje samo sebi

Ljubljanska SDS je pred današnjo sejo mestnega sveta, na dnevnem redu katere sta med drugim tudi poročilo o projektu Stožice in rebalans proračuna za letošnje leto, ostro kritizirala ta dva akta. Član izvršnega odbora in svetniški kandidat te stranke Anže Logar je tako dejal, da je poročilo samo s sabo v nasprotju, odhajajoči vodja svetniške skupine Dimitrij Kovačič pa je dodal, da sta prav tako sporni točki o spremembah ustanoviteljskih aktov javnih podjetij Žale ter Ljubljanska parkirišča in tržnice.

Predsednik ljubljanske SDS Dragutin Mate pa je dejal, da je – čeprav legalno – skrajno nenavadno, da je seja mestnega sveta sklicana zgolj deset dni pred lokalnimi volitvami. Svetniki SDS so sicer predlagali amandmaje na predlagane sklepe, s katerimi bi sredstva namenjena za poplačilo del na projektu Stožice prerazporedila za druge namene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *