Starejši, a varni vozniki

Vozniško dovoljenje vam velja do 80. leta

Demografske spremembe kažejo, da se delež starejših prebivalcev povečuje. S tem se povečuje tudi delež starejših udeležencev v prometu, predvsem voznikov. Z akcijo Starejši voznik, ki so jo predstavili na 10. Festivalu za tretje življenjsko obdobje in ki jo vodi Majda Zorec Karlovšek in ki jo je podprla Vzajemna, želijo pobudniki akcije predstaviti težave, ki jih čakajo v prometu in rešitve ter pripomočke, ki jim bodo omogočali, da bodo lahko še naprej varni udeleženci v prometu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *