V Sloveniji se za HIV testira le 1,5 odstotka ljudi.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v letu 2007 po vsem svetu živelo 33,2 milijona ljudi okuženih s HIV, od tega jih je bilo na novo odkritih 2,5 milijona. Za boleznijo jih je v tem letu umrlo 2,1 milijona. V Sloveniji je bilo v zadnjih desetih letih, do vključno 26. novembra letos, zabeleženih 266 primerov okužbe s HIV, medtem ko je umrlo 38 bolnikov z aidsom. Čeprav je s HIV pri nas v primerjavi z večino držav Evropske unije okuženih manj ljudi (le eden na 1.000 prebivalcev), pa število odkritih novih okužb letos daleč presega tisto iz prejšnjih let. Značilno za Slovenijo je tudi majhno število testiranj na okužbo s HIV. V letu 2007 je bilo na 100 prebivalcev opravljenih le 1,5 testa, kar je precej manj od številnih drugih evropskih držav. S tem pa še vedno zamujamo priložnosti za uspešnejše zgodnje zdravljenje in oskrbo okuženih ter zgodnje intervencije za preprečevanje prenosa okužbe. Da bi omejili obolevanje z aidsom in umrljivost med okuženimi s HIV jim moramo tudi v prihodnje zagotoviti dostop do kvalitetnega zdravljenja in oskrbe. To je bilo samo nekaj iztočnic za pogovor z dr. Evito Leskovšek z Inštituta za varovanje zdravja, nacionalno koordinatorico za preprečevanje okužb s HIV/AIDS, ki smo jo v studio povabili ob 1. decembru, dnevu boja proti AIDSu

Leave a Reply

Your email address will not be published.