Janković zahteva zadrževalnike

Na terenu 1600 pripadnikov različnih enot

Župan Zoran Janković je danes v družbi članov kriznega štaba, ki vodi operacijo zaščite, reševanja in odpravljanja škode v poplavah, ki so pretekli konec tedna prizadele jugozahod Ljubljane podal pregled dogodkov in stanja. Narasle vode sicer še vedno ogrožajo področje ob Ižanski cesti, Janković pa je dejal, da zaradi učinkovitega in hitrega posredovanja vseh ustreznih služb žrtev ni bilo, da pa je škoda ogromna.

Župan je še dodal, da je podjetje BTC mestni občini za odpravo škode namenilo 100.000 evrov in hkrati pozvalo ljubljanska podjetja, naj storijo podobno, po svojih močeh. Janković je s prstom naravnost pokazal na državo oziroma Agencijo za okolje, saj so sprejem državnega prostorskega načrta, gradnja zadrževalnikov in urejanje vodotokov v njuni pristojnost.

Načelnik oddelka za urbanizem Milan Gajšek pa je župana dopolnil rekoč, da se je stanje vodotokov slabšalo vse od ukinitve takoimenovanih vodnih skupnosti leta 1992 in dodal, da je za vzdrževanje vodotokov protipoplavnih ukrepov pristojna država, da pa je mesto kljub temu naročilo študijo o poplavni ogroženosti, ter na njeni podlagi določilo tudi protipoplavne ukrepe.

Od petka ponoči dalje je na prizadetih območjih v Ljubljani okoli 1600 pripadnikov civilne zaščite, gasilcev, vojske in drugih enot, je povedal pomočnik načelnika ljubljanske civilne zaščite Robert Kus, ki je dodal, da so v okviru preventivnih ukrepov. Poveljnik Gasilske brigade Ljubljana Tomaž Kučič je pohvalil tako delovanje poklicnih kot prostovoljnih gasilcev in dodal, da je bila sreča v nesreči, da je do poplav prišlo konec tedna in da so imeli na voljo veliko število ljudi. Dodal je, da so bile zapornice na Ljubljanici odprte že v petek ob 10. uri dopoldne.

Direktorja javnih podjetij VO-KA in Snaga, Krištof Mlakar in Janko Kramžar pa sta dejala, da so bile ekipe teh podjetjih veš čas na poplav na terenu. Vodovodni sistem je zdržal pritisk, je dejal Mlakar in dodal, da so zaradi izkušenj iz povodnji v Železnikih pred tremi leti že v četrtek v ljubljanski vodovod preventivno dodali omejeno količino dezinfekcijskega sredstva in da zaradi tega vode ni bilo potrebno prekuhavati nikjer na območju ljubljanskega centralnega vodovoda, v nedeljo so zgolj izklopili vodarno Brest, ki jo je poplavilo.

Kramžar pa je dejal, da so vozila Snage tik pred poplavami preventivno čistila poplavno bolj ogrožene ceste, da ne bi prišlo do mašitve jaškov, pri odpravljanju posledic pa snaga sodeluje tako, da po sistemu zbiranja kosovnega materiala odvaža odpadke na deponijo. Občani lahko tako predmete, ki jih je voda uničila, zložijo pred vhode v svoje stavbe, kjer jih bodo prevzeli delavci Snage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *