Nivo vode ob Ižanki upadel

Prekop čez Ižansko cesto ni potreben

Potem, ko so prebivalci na Ižanski cesti v torek zvečer burno protestirali in zahtevali, da pristojne službe izkopljejo prekop z namenom znižanja gladine vode na eni strani ceste, je župan Zoran Janković tamkajšnje domačine miril, v sredo pa dejal, da prekop ni potreben, saj je voda čez noč upadla.

Zato so se včeraj sestale pristojni na mestni in državni ravni in usklajevali ustrezne kratkoročne ukrepe. Ti bodo med drugim obsegali čiščenje struge potokov Farjevec in Olar, namestitev protipoplavne lopute na potoku Ižčica in v skrajnem primeru ponovno usposobiti stare odvodne jaške pod črnovaško cesto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *