Janez Eržen (1929 – 2009)

Na robu osemdesetih je v nedeljo zvečer umrl Janez Eržen, dramski igralec, ki je zadnjih 27 let pred upokojitvijo 1989-ega leta, z umetniško besedo in igro bogatil deske Mestnega gledališča ljubljanskega.

Od mladostnih vlog (Spak v Shakespearjevem Snu kresne noči, naslovni vlogi v Hamletu, Romeu in Juliji) se je v MGL izoblikoval v karakternega igralca in komika (Balantač v Vdovi Rošlinki C. Golarja). Upodobil je Matička v Krajnskih komedijantih B. Krefta, Priorja v Ljudožercih G. Strniše, Korla v Večeru ženinov A. Hienga, Budalo v Iz take smo snovi kot kranjski komedijanti Mirka Zupančiča in številne like v Cankarjevih dramah in komedijah. To je le nekaj od preko 90 vlog, ki jih je ustvaril v Mestnem gledališču ljubljanskem.

Večkrat je bil nagrajen s stanovskimi in družbenimi ter državnimi priznanji, nagradami in odlikovanji, med drugim tudi z nagradama ZDUS – 1961-ega in 1995-ega leta ter s Severjevo nagrado, leta 1977. Igral je tudi v TV- dramah, opazneje v Marodićevih Malih oglasih, TV igrah Srečal sem dekle in Napravite mi to deželo zopet nemško ter filmu Onkraj.
Z igralko Vero Per sta bila življenjska sopotnika. Oba sta se zapisala ustvarjanju na gledaliških deskah Mestnega gledališča ljubljanskega.

V sporočilu, ki so ga danes posredovali iz njegovega gledališča, zadnjega Erženovega ustvarjalnega pribežališča, kjer bodo v petek pripravili tudi poklon njegovemu ustvarjanju in osebnosti, so med drugim zapisali: »Milino svoje rodne pokrajine je primerjal z dramskim uprizarjanjem: »Dolenjska mi tudi kot pokrajina najbolj prija zavoljo svoje miline. Odzven in odblesk mi je blizu tudi v upodabljanju odrskih likov, kadar gre za mehke in valovite prehode.«

Leave a Reply

Your email address will not be published.