Nuša Kerševan

Z nekdanjo županjo Mesta Ljubljana, častno meščanko in predsednico društva Zeleni prstan se je pogovarjal Aleš Kardelj.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published.