Jarc zbira podpise za referendum o minaretu

Kot smo že poročali, so ljubljanski mestni svetniki na včerajšnji seji potrdili prodajo zemljišča na Parmovi Islamski verski skupnosti za gradnjo ljubljanske džamije. Svetnik liste za čisto pitno vodo Mihael Jarc pa je danes začel zbirati podpise za pobudo za razpis referenduma, na katerem naj bi odločali o tem, ali naj ima džamija na Parmovi minaret ali ne. Za začetek pobude za razpis referenduma Jarc potrebuje dobrih 100 podpisov, na podlagi katerih bi moral župan Janković razpisati zbiranje podpisov za dejanski razpis referenduma, za to pa pobudniki potrebujejo pet odstotkov ali dobrih enajst tisoč podpisov volivk in volivcev v MOL. Spomnimo, še v času mandata Danice Simšič je ustavno sodišče presodilo, da je refendum o sami postavitvi džamije neustaven.

3 thoughts on “Jarc zbira podpise za referendum o minaretu

  1. Slovenci smo nekoliko nestrpni do muslimanov v Sloveniji, tudi g. Jarc. Preprosto neumnost.

    Spoštovani g. Jarc, lepo bi bilo če bi malo obiskali stokovnjake na Fakulteti za arhitekturo, Uni. v Ljubljani. Potem boste samo zaključili koliko je naumn vaš predlog oz. dejanje.

  2. Ne morem verjeti nestrpnosti nekaterih slovenceljnev… Zakaj naj v Sloveniji ne bi bilo minaretov? Tudi protestanti, pravoslavci niso v večini, pa imajo vseeno svoje verske objekte in jim nihče ne prepoveduje, da bi na cerkev postavili zvonove. Slovenija je hvalabogu svobodna država, v kateri ima vsak pravico, da veruje v svojega boga. To, da pri nas niso v večini pa ni nikakršen argument.

  3. Vse je �e povedano – le dobre knjige je treba brati.
    Zato citiram: � � Namesto imena d�amija, slovenski intelektualci re�ejo: Islamski kulturni center. Torej, pri izpopolnjevanju nedostojnih nalog, so novodobni intelektualci naravnost briljantni. �e s tem, da �loveka pripravlja na verovanje namesto spoznavanje, je vsaka vera globoko antikulturna. Ko odmislimo vse zlo�ine, ki jih je skozi zgodovino v imenu Boga in vere zagre�ila katoli�ka cerkev, �e zamalomarimo sporo�ila duhovnikov v obdobjih pred volitvami; ko odmislimo vse �ole terorizma v mo�ejah posejanih po Evropi, in se ozremo na u�enje verskih uslu�bencev � kr��anskih, islamskih, katerihkoli � v �normalnem stanju�, danes, tukaj, pri ma�i oziroma molitvi, v stanju spro��enosti, vidimo, da gre za negacijo temeljnega �love�kega stremljenja: spoznavati misterij �ivljenja in se uresni�evati na vi�ji �ivljenjski ravni. Pri veri, katerikoli, ni duhovnega ve�glasja, ni spoznavanja, je le verovanje. Vera. Povsem logi�no. In zares: tak�en intelektualen zlo�in � versko zbirali��e poimenovati kulturni center � lahko stori le intelektualni banavz ali obrezdu�eni trgovec z duhom. Ja, obrezdu�eni trgovec z duhom. � Mohamed je prerok boja in vojne. Kar je najprej napravil v svojem, arabskem okolju, je zapustil kot oporoko za prihodnost svoje skupnosti: boj proti nevernikom, vendar ne toliko kot �iritev vere, temve� bolj kot �iritev sfere njene mo�i, ki je sfera Alahove mo�i. Bojevnikom islama gre bolj za podvr�enje kot za spreobrnitev nevernikov.� (Anej Sam: Kam gre�, Evropa, str. 134)

Leave a Reply

Your email address will not be published.