V okviru projekta Civitas Ljubljani 5,5 mio za javni promet

Mestna občina Ljubljana je v okviru pobude za čistješi zrak Civitas že partnerica projekta Civitas Mobilis, ki poteka od leta 2005, sedaj pa je postala še koordinatorica projekta Civitas Elan, ki je eden petih projektov tretjega razpisa Civitas Plus, kateri se je začel letos in bo potekal do leta 2012. V tem projektu so partnerji Ljubljane še Zagreb, Gent, Brno in Porto. Glavni cilj projekta je razvoj bolj trajnostno usmerjenega, čistejšega in energetsko učinkovitega transportnega sistema v petih mestih.

Projekt namenja veliko pozornost razvoju javnega prometa, kolesarjenju in hoji, alternativnim virom energije in uporabi informacijske tehnologije v prometu, dostopnosti za vse, t.i. mehkim ukrepom in temelji na vključevanju javnosti v načrtovanje mobilnosti. Vrednost projekta je ocenjena na dobrih 29 milijonov evrov, pri čemer bo sofinanciranje EU znašalo slabih 18 milijonov evorv, od katerih jih 5, 5 milijona pripade mestni občini Ljubljana.

Leave a Reply

Your email address will not be published.