Za šikano v Polju po potrebi tudi v razlastitev

Četrtna skupnost Polje leži na – pogojno rečeno – napačni strani obvoznice. Naselje je večinoma razpršeno, to pa pomeni da so tudi težave povezane predvsem s tem – se pravi promet in komunalna infrastruktura. Polje so tretja največja ljubljanska četrtna skupnost po velikosti in peta po številu prebivalcev, težav pa so se najprej lotili sami.

Predsednica četrtne skupnosti Polje Helena Vovk Šribar pa je dodala, da se krajane trudijo povezati z raznoraznimi aktivnostmi, ki se odvijajo skozi celo leto. Župan Zoran Janković pa je napovedal rešitev vsaj nekaterih težav. Najprej naj bi odpravili težave na Agrokombinatski cesti, kjer tovornjaki vozijo v kamnolom v Sostrem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *