16. januarja 2. Slovenski forum inovacij

2. Slovenski forum inovacij, osrednja slovenska prireditev inovativnosti in podjetništva, bo potekala 17. in 18. januarja 2008, v Cankarjevem domu, v Ljubljani. SFI bo tako prostorsko kot vsebinsko prikazoval inovacijski proces, poimenovan Pot podjetniške zamisli. Tega sestavlja pet razvojnih korakov, ki obeležujejo bolj ali manj težavno pot inovatorja od trenutka, ko se mu je porodila nova ideja za izdelek/ storitev do uspešnega trženja inovacije. Institucije podpornega okolja bodo v okviru Poslovnega stičišča nosilcem idej pomagala pri razvoju idej, izdelkov ali storitev, ustanavljanju podjetja, pridobivanju finančnih sredstev kot tudi trženju inovativnih idej.

image48.jpg

Organizatorja 2. Slovenskega foruma inovacij sta Ministrstvo za gospodarstvo RS in Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI). Partner je Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA), izvajalec pa Inštitut Hevreka! v sodelovanju z IRP Inštitutom za raziskovanje podjetništva in Centrom za raziskovanje novih tehnologij – CNT.

[coolplayer]
ftp://217.72.76.71/prispevki/20080108_sfi.wma
[/coolplayer]

Leave a Reply

Your email address will not be published.