Abolicija špekulativnim arheologom se izteka: še 8 dni

Pred letom dni je Ministrstvo za kulturo v Uradnem listu Republike Slovenije objavilo Poziv po 135. členu novega Zakona o varstvu kulturne dediščine. Njegov uvodni del poobjavljamo skoraj celoti. Zapisali so: »Spoštovani prijatelji arheologije, ljubiteljski raziskovalci, naključni najditelji, lastniki zasebnih muzejev in zbiralci! Arheološke najdbe so naša skupna dediščina.« (…) In še: »Marsikateri predmeti iz različnih obdobij od prazgodovine do novega veka niso le znanstveno izpovedni nosilci informacij, temveč tudi estetsko privlačni eksponati in zaželeno zbirateljsko blago. Med njimi izstopajo stari novci, orožje in orodje, deli noše, kovinsko in keramično posodje, amfore ipd. …«

Zakon o varstvu kulturne dediščine predvideva namreč možnost prijave arheoloških najdb, za katere hranitelji nimajo potrdila o izvoru. Gre torej za neke vrste abolicijo, odpustek tistim, ki bi tovrstne najdbe prijavili v skadenčnem roku, se pravi, do 1. marca letos, ko je tako najdbo mogoče prijaviti, ne da bi se izpostavili kazenskim ali drugim postopkom, če je v vaši posesti kaj takega, kar ščiti omenjeni zakon, vi pa se na to požvižgate. Namen t.i. abolicije je formalna ureditev zbirk ali posamičnih arheoloških predmetov v hrambi fizičnih in pravnih oseb, ki so bili pridobljeni z najdišč na današnjem ozemlju Republike Slovenije, pa tudi evidentiranje predmetov, ki so bili pridobljeni z dedovanjem ali na kak drug način. S tem pozivom so nagovorili tudi naključne najditelje arheoloških predmetov, ki jih hranijo pri sebi in doslej o njih zaradi kakršnih koli razlogov niso obvestili pristojnih inštitucij.

Minuli ponedeljek, trinajst dni pred uveljavitvijo tega člena, so na ministrstvu za kulturo, ob podpori ministrstva za notranje zadeve, s katerim se je dajalo vtis strogosti in resnega opozorila, da se rok aboliciji izteka, poudarili, da na pravi red določa, da so lastnina države predmeti, za katere je mogoče domnevati, da imajo lastnosti dediščine, in so bili najdeni na površju zemlje, pod njim ali v vodi.

Abolicija torej zadeva arheološke najdbe, stare več kot sto let, in vojaške ter druge izkopanine, stare več kot 50 let. Po zakonu je treba prijaviti tudi arheološke najdbe, ki so v zasebni lasti. Podatke o pomembnih najdbah in tistih, za katere se ne ve, kakšna je njihova vrednost, je treba posredovati ustreznim službam. Hranjenje takih najdb doma, je nezakonito, je na novinarski konferenci v začetku tedna med drugim povedala ministrica Majda Širca Ravnikar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.