Kako je barok zacvetel na Slovenskem

Monografija je izšla pri Mladinski knjigi

Zaloba Mladinska knjiga je danes predstavila razkono monografijo Barok na Slovenskem avtorjev dr. Metode Kemperl in dr. Luke Vidmarja. V njen predstavljata razcvet umetnosti, ki je v 17. in v 18. stoletju zajela in zacvetela v naih krajih. Poleg razvoja in razcveta baroka na Slovenskem knjiga izjemno predstavlja tudi takratne drubene razmere in ivahno umetniko dogajanje. Kar je pravzaprav logi?no, pravi dr. Kemperle

Fotografije so delo Marjana Smerketa, Barok na Slovenskem pa obsega 272 strani, dobite pa ga za slabih petdeset evrov. Za Radio KAOS se je pogovarjal Andrej Pengov

Leave a Reply

Your email address will not be published.