Zaradi stolpnic na Brilejevi ne vidijo drugih posegov

Četrtna skupnost Dravlje je zadnje mesece verjetno najbolj izpostavljena od sedemnajstih četrtnih skupnosti, saj se kopja že dalj časa lomijo predvsem okoli načrtov za gradnjo treh stolpnic na Brilejevi. Mestni svet bo na seji 15. decembra ponovno razpravljal o odloku in ga zelo verjetno tudi potrdil, hkrati pa bo verjetno potrdil tudi načrt komunalnega opremljanja Dravelj, ki predvideva dobrih 14 milijonov evrov investicij, med drugim tudi urejanje ploščadi na Kunaverjevi in Brilejevi, kar je drugo veliko jabolko spora med prebivalci in mestno občino. Vendar pa vsem predlogom navkljub ostaja dejstvo, da svet četrtne skupnosti nasprotuje sami gradnji treh stolpnic, zaradi česar so vsi ostali predlogi bolj kot ne bob ob steno. Nasploh je preokupiranost Draveljčanov s stolpnicami na Brilejevi tolikšna, da nihče ni opazil sprememb, ki jih v soseki predvidevata strateški in izvedbeni prostorski načrt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.