27 milijonov za prenovljeno Dramo

opoldne so v Slovenskem narodnem gledališču Drama Ljubljana predstavili temeljito korigirani projekt celovite prenove našega največjega, najboljšega in sploh glavnega gledališča. Avtorja Andrej Nolda in Rok Gerbec, sta po temeljitih premislekih in pogovorih s ključnimi ljudmi v Drami, po geomorfoloških testiranjih in ob upoštevanju sodobnih dosežkov v odrski tehnologiji ter ob upoštevanju zahtev civilne iniciative okoliških prebivalcev, izdelal načrt, ki je učinkovitejši in cenejši od pred več kot deseteletjem že zastavljenega. Na sedežih v dramskem gledališču ni več mogoče zdržati dalj kot poldrugo uro, saj je sedanja razporeditev vzela za mero človeka Napoleonove rasti, če se omejimo zgolj na gledalčeve potrebe in pričakovanja. Povsem druga zgodba so pogoji za delo in ustvarjanje visoko profesinalnega ansambla in hišno intendantsvo – ali management, če je tako bolj razumljivo.

Več o projektu pa v pogovoru z Janezom Pipanom, ravnateljem Drame, za katerega je bila predstavitev tega projekta zadnje dejanje v dologoletnem vodenju prvega slovenskega odra. Z njim se je posebej za Radio KAOS pogovarjal Andrej Pengov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.