A propos ob 15h: Ali Žerdin in Omrežja moči

Omrežja moči ali moč omrežij? Odvisno od trenutne oblasti, a ne vedno nujno…

Mladinska knjiga je v zbirki Premiki minuli petek izdala knjigo Alija Žerdina Omrežje moči, ki je predelana doktorska naloga z naslovom Vpliv zamenjave politične elite na omrežje ekonomske elite: primer Slovenije po volitvah 2004. V štirideseti oddaji A propos: ob 15h smo Alija Žerdina povabili k pogovoru o razlogih za prirejeno objavo te raziskovalne naloge, o mehanizmih, ki oblikujejo, vzdržujejo in razkrajajo tovrstna omrežja ter o znanstvenih principih in teorijah, ki utemeljujejo potrebo po tovrstnih raziskavah.

Začeli smo z opozorilom, da gre za oddajo, ki je ne sofinancira ministrstvo v čigar delovno področje sodijo tudi kultura in mediji, čeprav je ta projekt ocenjevalna komisija ocenila zelo dobro, vendar zanj menda ni dovolj denarja. Ali pa, kot smo si upali pomisliti, da omrežje, v katerem bi lahko poiskali dovolj močan motiv za drugačno odločitev, vsaj kar nas zadeva, ni dovolj učinkovito. Vendar glavna vsebina tokratne oddaje je bilo raziskovanje omrežij z določeno – v prvi vrsti gospodarsko in tudi družbeno, se pravi politično močjo. Alija Žerdina je spraševal Andrej Pengov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *