“Govorjeno telo” v slovenščini

Z Vladimirjem Pogačnikom o Valèru Novarinaju

Gledališče, kakršnega dela Valère Novarina, je hudournik besed, ki so ga sprožile nevihte in se ne pusti ujeti ne v strugo pomena, ne v kakšno izmed utečenih literarnih oblik. V Sloveniji je bil doslej skorajda neznan, vendar je tudi v Franciji trajalo razmeroma dolgo, da so njegovo odrsko pisavo sprejeli kot enega od vrhuncev evropskega gledališča na prelomu tisočletij. Izbor besedil Valèra Novarinaja Govorjeno telo, ki ga je opravil in uredil Primož Vitez, prevajal pa jih je skupaj s Petrom Petkovškom in Vladimirjem Pogačnikom, v Mestnem gledališču Ljubljanskem pa so konec lanskega leta. Prvič v slovenskem prostoru predstavljamo poglavitna gledališka in filozofska besedila, ki jih je Valère Novarina (nekatera tudi v obnovljenih izdajah) objavil v obdobju zadnjih dvajsetih let.

Z Vladimirjem Pogačnikom se je pogovarjal Andrej Pengov, pogovor s Primožem Vitezom pa še pripravljamo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *