Od našega posebnega poročevalca: Kako ubiti narodnega izdajalca?

Morda z Britvijo… (Saša Vuga v Mladinski knjigi Založbi)

Na dan, ko je Založba Mladinska knjiga predstavila njegovo Britev, sta minila natanko dva meseca in še 80 let, od dne, ko se je v obmejnem slavnem kraju Most na Soči rodil Saša Vuga. Pisatelj, dramaturg, profesor slavistike in primerjalne književnosti, kmalu po drugi vojni tudi govorec na Radiu Ljubljana in še nedavno, no kakih 21 let bo tega, tudi urednik dramske redakcije Televizije Ljubljana, kjer se je uveljavil kot pionir novih dramskih televizijskih zvrsti na Slovenskem: tv-drame, nanizanke in nadaljevanke.

Triptih, za katerega, kot boste slišali, pravi da je roman, no skoraj roman, romanček – pa že…, je posvetil Edvardu Kocbeku. V spremni besedi k temu delu, sicer devetemu od njegovih romanov, ob še petih drugih knjigah in treh televizijskih dramah, je dr. Matjaž Kmecl med drugim zapisal, da je Britev …nekje čisto v intimnem ozadju uglašena z bolečo in neodjenljivo empatijo do slovenstva, še posebej primorskega, do njegove lahkoverne drobnosti… Več morate, res »se splača«, prebrati sami, vendar naj pred pogovorom, posnetim posebej za Radio KAOS, povzamem še en Kmeclov stavek: »Vuga je svoj romaneskni triptih napisal ob svoji osemdesetletnici malodane kot zaključni pripovedni kredo.« S podnaslovom, Kako ubiti narodnega izdajalca, ki je hkrati sklepni del triptiha, smo pogovor začeli in ga končali zadržano obletniško.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *