Mikra theatrika Svetlane Slapšak v Knjižnici MGL

O gledališču premišljuje z zornega kota antropologije antičnih svetov

Včeraj je v Knjižnici Mestnega gledališča Ljubljanskega izšla knjiga Svetlane Slapšak Mikra theatrika, v kateri je pripravila izbor njenih študij, esejev in kritik. Prvi del knjige se nanaša na naše razumevanje antične drame v njenem družbenem okolju, ki je za današnjega raziskovalca v številnih delih izgubljeno. V drugem delu pa avtorica opisuje svoje »ljubezensko razmerje« s slovenskim gledališčem, ki ga spremlja, komentira in problematizira že dolga leta. Zakaj se je lotila pisanja, jo je za Radio KAOS vprašal Andrej Pengov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *